Anesteziyoloji ve Reanimasyon

 

Anestezi uygulamaları, Kafkas üniversitesi Tıp Fakültesi’nin tüm Cerrahi Bilim Dallarına ait 8 ameliyathane odası ve ameliyathane dışında çeşitli tanı ve tedaviye yönelik girişimlerde sürdürülmektedir. 17 yataklı 3.basamak Yoğun Bakım Ünitesi ile hizmet sunulmaktadır.

Misyonumuz: Kliniğimize yol gösteren bilimsel etkinlikler ışığı altında, üstün nitelikli uzman hekim yetiştirmek ve başvuran hastalara yüksek standartta sağlık hizmeti sunmaktır.

Vizyonumuz: Bilimsel araştırma, uzmanlık eğitimi ve konforlu sağlık hizmeti sunumudur.

Ameliyat olacak tüm hastalar, ameliyat öncesi gerekli tetkiklerini tamamladıktan sonra polikliniğimize başvurmaktadır. Burada hastalar, genel sağlık durumları, geçirilmiş ameliyatları, geçmiş ve mevcut hastalıkları yönünden ayrıntılı olarak sorgulanmakta ve ameliyat öncesi tetkikleri incelenerek genel bir fizik muayeneden geçirilmektedir. Ayrıca hastalara, olacakları ameliyatta uygulanabilecek tüm anestezi seçenekleri ve bu seçeneklerin getirmiş olduğu, dünyaca kabul edilen riskler ve komplikasyonlar anlatılmakta, hastanın olası anestezi yöntemleri ile ilgili tüm soruları aydınlatılmaktadır.

Yine, bir hasta hakkı olan bu bilgilendirme süreci, her hastaya Aydınlatılmış Hasta Onam Belgesi düzenlenmek suretiyle kayıt altına alınmaktadır.

HİZMETLERİMİZ

Anesteziyoloji ekibi tüm cerrahi işlem ve ameliyatlar için klinik anestezi hizmeti verir. Hastaların ameliyat sonrası anesteziden uyanma dönemindeki takipleri, ameliyathanede ameliyat sonrası uyanma bölümünde anestezi doktoru ve teknikeri tarafından yapılmaktadır.

Ameliyathane Dışı: Ekibimiz ağır hastalarda rutin bakım için uygun monitörizasyon cihazlarını kullanır ve çocuklarda sedasyon için güvenli teknikleri uygular. Ameliyat sonrası ağrı kontrolü ve ağrı tedavisi hizmeti de verilmektedir. Ekibimiz ameliyathane ortamı dışındaki tanı ve tedavi amaçlı girişimlerdeki hastaları değerlendirir ve hizmet sunar. İstendiğinde anestezi ekibi tanı ve tedavi amaçlı girişimlerde bilinçli veya derin sedasyon, bölgesel anestezi veya genel anestezi uygular. Bu tanısal işlemler örnek olarak Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR), Bilgisayarlı Tomografi (BT), Endoskopik İşlemler, Girişimsel Radyoloji sayılabilir. Hastanın durumuna göre bu işlemler Radyoloji laboratuarı, işlem odası, muayene odası, endoskopi odasında gerçekleştirilebilir.

Ameliyat Öncesi Değerlendirme:

Ekibimiz operasyon planlanan hastaları cerrahi öncesi değerlendirmektedir. Bu konsültasyon sırasında hastaya uygulanacak anestezi şekli, teknik ve ilaçlar hakkında bilgi verilmektedir.

Yoğun Bakım Ünitesi:

Yoğun bakım ekibi, cerrahi olan veya olmayan, hayati önemi olan hastalarda devamlı tedavi hizmeti sunar. Anesteziyoloji ve Reanimasyon bölümüne ait yoğun bakımda 17 yatak vardır. Yoğun bakım ekibi diğer yoğun bakımlardaki hastalar için de konsültasyon hizmeti sunar.

Diğer Hizmetler:

Anestezi ekibi acil servise, ameliyathaneye veya yoğun bakıma nakledilen travmalı hastaların uygun bir şekilde anestezi hizmetlerini verir. Ayrıca bir alarm sistemi aracılığıyla acil serviste ve tüm hastanede temel ve ileri yaşam desteği hizmetlerini sunar.

 

Doktorlarımız:

 

  • Anabilim Dalı Başkan
   Prof.Dr.Mehmet Özcan ERSOY
   Anestezi ve Reanimasyon
   Doktoru İncele

   Dr.Öğr.Üyesi
   Soner KINA
   Anestezi ve Reanimasyon
   Doktoru İncele

    Genel anestezi sırasında, “Çevre Dostu Kurum” olmanın getirdiği bilinçle düşük akım anestezisi güvenle kullanılıyor.

© 2011- 2024 Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
JoomShaper