Tıbbi Biyokimya

 

1. Öğretim Üyesi, Asistan ve Teknisyen Sayımız:

Ana bilim dalımız bünyesinde 1 profesör, 1 doçent,3 doktor öğretim üyesi, 2 TUS asistanı, 6 doktora ve 6 yüksek lisans öğrencisi çalışmakta olup; 18 biolog ve laborantla birlikte rutin laboratuvar hizmetlerimiz yürütülmektedir.

2. Cihaz Çeşitliliğimiz:

Hastanemiz rutin biyokimya laboratuvarında, biyokimya, hormon, hemogram, idrar, koagulasyon ve kan gazı analizörlerimiz mevcut olup; rutin biyokimya ve hormon tahlilleri ile tam kan sayımı, tam otomatik idrar analizi, kan gazı analizi ve PT, aPTT, Fibrinojen ve D-Dimer tahlilleri yapılabilmektedir. İkili ve üçlü tarama testleri, laboratuvarımızda kurulu yazılım sistemi üzerinden değerlendirilerek rapor edilmektedir. Ayrıca ileri analiz teknikleri gerektiren veya laboratuvarımızda yapılması yüksek maliyete yol açacak olan tahlillerin numune alma işlemleri hastanemizde yapılmakta olup, 100’den farklı teste ait aylık yaklaşık 1000 test sonucu, dış laboratuvar hizmet alımıyla temin edilmektedir. Ana bilim dalımız bünyesinde bulunan araştırma laboratuvarımızda ise, mikropleyt ölçümleri gibi bilimsel çalışmalara ait deneyler yapılmaktadır. Ayrıca HPLC ve Jel Elektroforez cihazlarımızla hem araştırma hem de rutin çalışmalarda hizmet verilmektedir.

3. Test Sayılarımız:

Hastanemiz biyokimya laboratuvarında aylık ortalama 100 bin rutin biyokimya parametresi, 15 bin rutin hormon parametresi, 8 bin tam kan sayımı, 5 bin koagulasyon tahlili parametresi, 3 bin tam otomatik idrar tahlili ve 1000 kan gazı analizine ait test sonucu rapor edilmektedir.

4. Sonuç Çıkma Sürelerimiz:

Laboratuvarımızda yapılan rutin tahlillerin sonuçları (acil testler, ikili ve üçlü tarama testleri ve dış laboratuvar testleri hariç), öğleden önce verilen numuneler için, aynı gün içerisinde rapor edilmektedir.

5. Kalite Değerlendirme Süreçleri:

Laboratuvarımızda yapılan bütün rutin testler; internal ve eksternal kalite değerlendirme süreçleri ile kontrol edilmektedir.

 

Verilen Hizmetler

Doktorlarımız:

 

© 2011- 2024 Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
JoomShaper