Tıbbi Mikrobiyoloji

 

Tıbbi MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Adres: Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim dalı,

Araştırma ve Uygulama Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı/Kars

Hastane Tel:047402252106-(dahili4331)

BİRİMİN MİSYON VE VİZYONU

 

Anabilim Dalımızın üç temel görevi vardır:

1-    Eğitim görevi: Tıp Fakültesi ve lisansüstü (Yüksek lisans ve Doktora) düzeyinde öğrenci yetiştirmek. Bu eğitimler sırasında temel ve klinik mikrobiyoloji konuları teorik ve uygulamalı olarak ve güncel bilgiler dikkate alınarak öğrencilere aktarılmaktadır.

  Eğitim görevinin bir diğer kolu Sağlık Bakanlığının Tababet Uzmanlık Tüzüğüne göre Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanları yetiştirmektir. Bu amaçla Anabilim Dalımıza gelen uzmanlık öğrencileri Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneğinin belirlediği kriterlere uygun biçimde yetiştirilerek hastalıkların teşhis ve tedavilerinde gerekli laboratruvar bulgularını ortaya koyabilecek düzeye getirilmektedir.

2-    Sağlık Hizmeti: Anabilim Dalımız, Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde (Araştırma Hastanesi) bulunan Merkez Laboratuvarın Mikrobiyoloji birimine ait rutin tetkikleri yapmakla yükümlüdür. Bu amaçla laboratuara gönderilen hasta örnekleri bakteriyolojik (mikroskobi, kültür, antibiyogram), serolojik (ELISA), parazitolojik, mikolojik olarak incelenmekte olup bu işlemler sırasında en yeni teknikler uygulanmaktadır.

3-    Bilimsel Araştırma: Anabilim Dalımızda gerek Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Fonunca desteklenen projeler kapsamında çok sayıda çalışma yapılmış ve bunlar yurt dışı ve yurt içi hakemli dergilerde yayınlanmıştır. Bu tür bilimsel araştırmalar, fakültemizin başka bölümleri ile ortak projeler yapılarak da devam etmektedir.

BİRİMİN HEDEFİ

 

     1-    Yeterli ve donanımlı Lisans, Uzmanlık, Yüksek lisans ve Doktora öğrencileri yetiştirmek.

     2-    Laboratuvarımızın rutin hastane hizmetlerini gelişen teknolojiye uygun hale getirerek hizmet kalitesini arttırmak.

     3-    Anabilim dalımızı-Fakültemizi-Üniversitemizi ulusal ve uluslararası alanda daha ileri seviyelere taşıyacak etkili ve kapsamlı araştırmalar yapmak.

     4- Çalışılan test çeşitliliği ve hizmet kalitesi açısından Laboratuvarımızı sadece kendi hastanemize değil aynı zamanda bölge il ve ilçelerimizdeki hastanelerin taleplerine de cevap veren bölge referans laboratuarı gibi de hizmet vermesini sağlamak.

Doktorlarımız

© 2011- 2024 Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
JoomShaper