Tıbbi Parazitoloji

 

TIBBİ PARAZİTOLOJİ LABORATUVARI

 

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı içerisinde Parazitoloji Bilim Dalı/Parazitoloji Yan Dal olarak hizmet veren Parazitoloji; 04.01.2019 tarihi itibarı ile Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalı olarak faaliyetlerine devam etmeye başlamıştır.

Parazitoloji Anabilim Dalımızda bulunduğumuz coğrafya alanı nedeniyle Kafkasya, Orta-Asya ve Orta Doğu başta olmak üzere ülkemizde ve Dünya da yaygın olarak görülen paraziter hastalıklar üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Bu bağlamda insanlarda önemli sağlık problemlerine yol açan parazitler ve paraziter hastalıkların laboratuvar teşhisi yapılmaktadır. Halk sağlığı yönünden önemli olan bağırsak, kan, doku ve diğer sistem parazitlerine bağlı oluşan hastalıkların tanısının konulması ve bu hastalıkların kontrolünün sağlanması amacıyla hizmet vermektedir. Ayrıca enfeksiyöz hastalıkların bulaşmasında rol oynayan vektörler konusunda da teşhis yapılmaktadır.

Paraziter hastalıklara neden olan parazitlerden; Protozoon parazitler, Helmint parazitler, Artropodlar (Ektoparazitler ve Vektörler)’ın Laboratuvar tanısı yapılmaktadır.

Tıbbi Parazitoloji Laboratuvarı Birimi; Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesinin birinci katında bulunan Mikrobiyoloji Bölümü içerisinde yer almaktadır. Parazitolojik tanı, Tıbbi Parazitoloji'de başta öğretim üyeleri olmak üzere tüm bölüm personelinin katkılarıyla, modern cihaz ve yöntemlerle yapılmaktadır.

Parazitoloji Laboratuvarına ulaşan bütün klinik örnekler, doğrudan etkensel tanı yöntemleriyle Koproloji Laboratuvarında; indirekt etkensel tanı yöntemleriyle de Seroloji Laboratuvarında titizlikle incelenerek değerlendirilmektedir.

 

Sağladığımız Hizmetler:

Rutin Hizmetlerimiz

Laboratuvarımızda başta dışkı ve kan olmak üzere çeşitli örneklerde, bilimsel ve çağdaş yöntemlerle parazit varlığı ve parazit tür tayini araştırılmaktadır.

 

Koproloji Laboratuvarında Yapılan Tetkikler

 • Dışkıda intestinal sistemde yaşayan protozoon ve helmentlerin tanısı için “Saline-Lugol yöntemi”,
 • Dışkıda intestinal sistemde yaşayan protozoon ve helmentlerin tanısı için “Çoklaştırma yöntemi” (Modifiye Formol-Etil Asetat yöntemi),
 • Dışkıda Entamoeba histolytica, Cryptosporidium, Cyclospora, Isospora ve diğer protozoonların tanısı için boya yöntemleri: (Trichrome boyası, Modifiye Asit Fast boyası, Modifiye Trichrome boyası ve Giemsa boyası),
 • Enterobius vermicularis tanısı için “Selafon Band Yöntemi”,
 • Yüzeyel deri biyopsisi ile yüzde Demodex folliculorum aranması,
 • Deri kazıntısı ve yüzeyel deri biyopsisi yöntemi ile uyuz etkeni Sarcoptes scabiei aranması,
 • İnce yayma ve kalın damla kan preparatlarında sıtma etkeni aranması,
 • Ameliyat-PAİR sırasında alınan kist sıvılarında Echinococcus granulosus protoskolekslerinin aranması,
 • Balgam ve bronko alveolar lavaj (BAL) materyalinde Pneumocystis jiroveci aranması
 • Schistosomiazis tanısı için 24 saatlik idrar örneği incelenmesi
 • Trichomonas vaginalis tanısı için vaginal ve uretral akıntı örneğinin incelenmesi ve kültürü
 • Deri lezyonundan alınan örnekte boyanarak Leishmania tropica aranması ve kültürü,
 • Kene incelenmesi ve kenelerin tür teşhisinin yapılması,
 • Miyaz etkenlerinin saptanması, miyiasis larvalarının identifikasyonunun yapılması.
 •  

Seroloji Laboratuvarında Yapılan Tetkikler

 1. Toxoplasmosis serolojisi (ELISA IgM + ELISA IgG)
 2. Kist hidatik serolojisi (IHA)

 

Eğitim Hizmetleri

Anabilim Dalımız tarafından, Tıp Fakültesi öğrencilerine, Sağlık Bilimleri Enstitüsü öğrencilerine, Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerine ve Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine uygulamalı olarak Tıbbi Parazitoloji eğitimi verilmektedir.

Bilimsel Çalışmalarımız

Anabilim Dalımız Öğretim üyelerimizin yöneticiliğini yaptıkları veya proje ekibinde yer aldıkları ulusal (BAP ve TÜBİTAK) ve uluslararası projeler bulunmaktadır. Bu projelerde koproloji, besiyeri, seroloji ve moleküler tanı (PCR, RLB) laboratuarlarında gerçekleştirilmektedir.

Toplumsal Hedeflerimiz

Ülkemizde paraziter hastalıkların önemini çeşitli yöntemlerle halka ve ilgili kuruluşlara duyurmak, paraziter hastalıkların bulaşımı ve korunma yolları hakkında kamuoyunu bilinçlendirmek, ülkemizde önemli halk sağlığı sorunu olan paraziter hastalıklarla ilgili gerekli bilimsel araştırmaların yanı sıra sosyal sorumluluk projelerinde yer almak toplumsal hedeflerimiz arasındadır.

Randevu almak için

Bölümümüzde yapılan bütün rutin işlemler randevu almaksızın gerçekleştirilmektedir.

 

Bölümümüze ulaşmak için

Tıbbi Parazitoloji Laboratuvarımız Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesinin (Tıp Fakültesi Hastanesi) birinci katında bulunan Mikrobiyoloji Bölümü içerisinde yer almaktadır. Hastaları girişte bölüm sekreteri karşılamakta ve gerekli bütün resmi işlemler buradan gerçekleştirilmektedir.

Laboratuvar iletişim bilgileri ve hastane içindeki yeri

İletişim: 0 474 2251192/ 4331-4333

Yeri: Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Kat, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Tıbbi Parazitoloji Laboratuvarı Birimi.

Öğretim Üyeleri Adresleri:

Kafkas Üniversitesi Tıp Fakülte

Paraziter hastalıklar tüm dünyada global sorun olarak güncelliğini korumaktadır. Ayrıca birçok bakteriyel, viral ve paraziter hastalığın bulaşmasında rol oynayan vektörler
(artropdlar) de dünyanın değişik ülkelerinde farklı yaygınlık göstermektedir.

Dünyada gittikçe gelişmeye başlayan sağlık turizmi trafiğinde özellikle tropikal ve subtropikal bölge ülkelerine seyahat edenlerde ya da parazitozların endemik olduğu ülkelerden ülkemize
gelen turistlerde paraziter hastalıklar önemli bir yer tutmaktadır. Turistik seyahatlerde ülkelere ya da yörelere göre değişen beslenme alışkanlıkları, gıda, meyve, sebze tüketimi ve
içme suları parazitlerin bulaşmasında en önemli risk faktörleridir. Özellikle hijyen ve sanitasyon yönünden yeterli olmayan bölgelerde parazitler ile kontaminasyon artmaktadır.

Ülkelerarası yapılan seyahatlerde ishal, bulantı, kusma, ateş ve deri belirtileri en sık rastlanan klinik belirtilerdir.

 

Parazitoloji Anabilim Dalı olarak hastanemizde yer alan parazitoloji laboratuarında paraziter hastalıklar ve vektörler (sivrisinekler, Phlebotomus’lar, keneler v.s) konusunda laboratuar
tanısı yapılmaktadır. Bu kapsamda sıtma (malarya, Plasmodium enfeksiyonları), leishmaniosis (Şark Çıbanı, Kala-Azar), toxoplasmosis, trichomoniosis, amoebiosis, giardiosis,
cryptosporidiosis, blastocystosis, schistosomiosis (şistozomiyaz), taeniosis, kistik ekinokokkozis, kancalı kurt enfeksiyonları (Ancylostoma türleri), enterobiosis, ascariosis,
filarial nematodlar, myiasis, scabies gibi paraziter hastalıklar gelmektedir.

 

 

İnsanlarda seyahat hastalıkları olarak bilinen ve turistlerde rastlanan bu paraziter hastalıklar için kan ve dışkı örnekleri mikroskobik (natif-lugol, formol etil asetat sedimentasyon,
flotasyon, selofan-bant, modifiye asit fast boyama) ve serolojik yöntemlerle (kopro antijen arama, rapid testler, IHA, ELISA) incelenerek tanı koyulmaktadır.

İlgili Sayfalar

https://www.seyahatsagligi.gov.tr/site/hastaliklistesi

https://wwwnc.cdc.gov/travel

https://www.who.int/topics/travel/en/

 

 

Öğretim Üyelerimiz:

 • Anabilim Dalı Başkanı
  Prof.Dr. Mükremin Özkan ARSLAN
  Tıbbi Parazitoloji
  Detay

  Prof.Dr.
  Ahmet DENİZ
  Tıbbi Parazitoloji
  Detay

  Doç.Dr.
  Neriman MOR
  Tıbbi Parazitoloji
  Detay

  Dr.Öğr.Üyesi
  Hilal BEDİR
  Tıbbi Parazitoloji
  Detay

© 2011- 2024 Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
JoomShaper