Üroloji

 

2006 yılı ocak ayında geçici olarak tahsis edilen hizmet binasında hizmet vermeye başlayan Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Kasım 2011 yılında tamamlanan yeni ve modern binasıyla; tanı ve tedavi süreçlerinin 21.yüzyılın gerektirdiği modernlik ve kalitede verilebilmesi için gerekli olan altyapı, cihaz ve teknolojilerin tam donanımlı olarak bulunduğu, bölgesinde lider, üst basamak referans hastanelerden birisi haline gelmiştir. Kurulduğu günden bu yana hastane bünyesinde hizmet vermekte olan Üroloji Anabilim Dalı hem ürolojik hastalıkların üst basamak tanı ve tedavisinin yapıldığı bir referans merkezi hem de Tıp Fakültesi öğrencileri ve araştırma görevlilerine Üroloji eğitimin verildiği saygın bir eğitim kliniği olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Yataklı Servis

Kafkas Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı, Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin 276 yatak kapasiteli modern binasında 3.katta, 3 adet tek yataklı özel oda ve 8 adet çift yataklı standart oda olmak üzere toplam 19 yatak kapasiteli servisi ile hizmet vermektedir. Yataklı serviste bulunan ve servis sorumlu doktorlarıyla koordine bir şekilde uyum içerisinde çalışan üroloji alanında eğitimli ve tecrübeli 7 kişilik hemşire ekibi sayesinde serviste yatmakta olan hastaların tedavileri uluslararası tedavi standartlarına uygun olarak dikkat ve özen ile gerçekleştirilmektedir.

 

Poliklinikler

Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Poliklinikler binasında zemin katta hizmet vermekte olan üroloji polikliniği içerinde 3 poliklinik odasına ek olarak sistoskopi ünitesi, ürodinami ünitesi,  ultrasonografi ünitesi ve ESWL ünitesi bulunmaktadır. Üroloji polikliniğinde hafta içi her gün sorumlu öğretim üyesi eşliğinde araştırma görevlileri tarafından poliklinik hizmetleri verilmekte, hastaların tanı ve tedavi süreçleri yönetilmektedir. Öğretim üyeleri eşliğinde araştırma görevlileri tarafından mesai saatleri içinde verilen standart poliklinik hizmetlerine ek olarak, özel muayene talebinde bulunan hastalar için hastanenin Özel Muayene Birimi’nde mesai saatleri dışında hafta içi saat 16:00’dan sonra ve cumartesi günleri 11:00 – 16:00 arasında öğretim üyeleri tarafından hasta kabulü yapılmaktadır.

Sistoskopi Ünitesi

Dünya genelindeki üroloji kliniklerinde ameliyathanede genel anestezi altında yapılan standart sistoskopik incelemelerden farklı olarak; mesane, prostat ve idrar yolu hastalıklarının tanısal işlemlerinde sağladığı yüksek hasta konforu sayesinde genel anestezi gerektirmeksizin kullanılabilen yüksek çözünürlüklü modern fleksible sistoskopi cihazı Kafkas Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı’nda hastalarımızın kullanımına sunulmuştur. Hastalarımız bu sayede sadece tanısal işlemler sırasında veya üreteral stent çekilmesi, punch biyopsi ve zor kateterizasyonun sistoskopi yardımıyla yapılması gibi basit tedavi işlemleri sırasında; standart sistoskopik işlem yapılması durumunda zorunlu olarak uygulanması gereken genel anesteziye bağlı gelişebilecek komplikasyon risklerinden korunmaktadır. Sistoskopi ünitesi içerisinde özellikle kadın ürogenital sistem muayenesi için gerekli olan litotomi muayene masası da bulunmaktadır.

 

Ürodinami Ünitesi

Poliklinik Ünitemiz içerisinde yer alan Ürodinami ünitesinde işeme bozukluklarının tanısı için gerekli olan üroflovmetri, işeme sonrası rezidü ölçümü, basınç akım çalışması ve ürodinami (sistometri) gibi tüm ürodinamik çalımalar bilgisayarla entegre modern cihazlar eşliğinde uluslararası standartlara uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

 

Ultrasonografi Ünitesi

Poliklinik Ünitemiz içerisinde yer alan Ultrasonografi ünitesinde bulunan son teknoloji ultrasonografi cihazı üriner sistem hastalıklarının tanısında kullanılmaktadır. Prostat kanseri tanısı için gerekli olan transrektal prostat biyopsisi işlemi tecrübeli ekibimizce başarılı olarak uygulanmaktadır.

 

ESWL Ünitesi

Böbrek, üreter ve mesane taşların tedavisinde yaygın olarak kullanılan yöntemlerden birisi vücut dışarısından şok dalgası kullanılarak taşların kırılması anlamına gelen ve ESWL olarak kısaltılan “ExtraCorporealShockWaveLithotripsy” yöntemidir. İşlem sırasında anestezi işlemi gerektirmemesi, ESWL için uygun taşların tedavisinde ameliyat ihtiyacı olmadan taşların kırılmasını sağlaması gibi üstün faydaları olan ESWL, gerekli olan tüm alet ve ekipmanların tam donanımlı olarak bulunduğu ESWL ünitesinde kullanıma sunulmuştur.

Ameliyathane

Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi ameliyathanesinde -cuma günü hariç hafta içi günler- toplamda haftanın dört günü; açık, endoskopik ve laparoskopik cerrahi yöntemlerin tümü dahil olmak üzere ileri detaylı bilgi cerrahi teknik ve beceri gerektiren her türlü ameliyat yapılabilmektedir. Üriner sistem taş hastalığı tedavisinde yaygın olarak kullanılan standart Perkütan Nefrolitotomi’ye ek olarak ulusal ve uluslararası düzeyde bakıldığında az sayıda merkezde uygulanan Mini Perkütan Nefrolitotomi, Mikro Perkütan Nefrolitotomi gibi özellikli ameliyatlar kliniğimize taş hastalığı ile başvuran hastalarımızın tedavisinde rutin olarak uygulanılmaktadır. Taş hastalığı tedavisinde çağ açan fleksible üreterorenoskopi’de erişkin hastalar için kullanılabilen dijital ve analog fleksible üreterorenoskoplar haricinde, çocukluk çağı taş hastalığı tedavisinde kullanılmak için özel olarak üretilmiş pediatrik fleksible üreterorenoskopi cihazı da dahil olmak üzere toplam beş adet üreterorenoskop klinikte aktif olarak kullanılmaktadır. Ayrıca hastalarımıza Prostat hastalıkları, Laparoskopik Üroloji, Üroonkoloji, Androloji, Nöroüroloji, Endoüroloji, Pediatrik Üroloji, Kadın Ürolojisi ve Acil Üroloji konularında kapsamlı hizmet verilmektedir.

Bazı ameliyathane ekipmanlarımız;

 • Sistoskopik Görüntüleme Sistemleri
 • RijitÜreterorenoskopi (URS) Cihazları ve Ekipmanları
 • Dijital ve Analog özellikli erişkin ve pediatrik fleksible URS Cihazları
 • Perkütan Nefrolitotomi Seti (PNL), Mini PNL ve Mikro PNL
 • Laparoskopik Cerrahi Sistem
 • Bipolar Plazmakinetik Transüretral Rezeksiyon Cihazı
 • Yüksek çözünürlüklü endovizyon sistemleri
 • Holmium Lazer Sistemi
 • Pnömotik Taş Kırma Sistemi
 • Skopi ve C kollu röntgen cihazı
 • Radyolüsen özellikli ürolojik cerrahi masa

 

Eğitim Hizmetleri

Asistan eğitimi Üroloji Anabilim Dalı tarafından ulusal ve uluslararası asistan eğitim müfredat ve programları dikkate alınarak planlanan 5 yıllık araştırma görevlileri akademik eğitim programı çerçevesinde hem teorik ve pratik uygulamalı olarak gerçekleştirilmektedir. Klinikte her hafta düzenli olarak teorik eğitim seminerlerinin anlatıldığı dersler ve komplike vakaların tüm ekip tarafından birlikte tartışılıp değerlendirildiği, tanı ve tedavi süreçlerinin şekillendirildiği konsey toplantıları düzenlenmektedir. Üroloji Anabilim Dalı akademik kadrosu tarafından ulusal ve uluslararası saygın bilim platformlarında yayınlanan ve tebliğ edilen çok sayıda bilimsel makale ve sunumun yanı sıra çok sayıda yeni bilimsel çalışma ve araştırma üzerindeki çalışmalar aktif olarak devam etmektedir.

Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi bünyesindeki Üroloji Anabilim Dalı alanında yetkin ve tecrübeli ekibi, son teknoloji tanı ve tedavi cihazları, donanımlı ünite ve birimleriyle ürolojik hastalıkların tanı ve tedavisinde modern dünya standartlarında sağlık hizmeti sunumu ve eğitimini gerçekleştirmektedir.

 

Doktorlarımız

© 2011- 2024 Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
JoomShaper