Hasta İşlemleri

 1. Randevu için kişinin bizzat kendisinin gelerek hasta kabul yada özel muayene birimine başvurması gerekmektedir.

2. İlk kayıtta kayıt işleminiz yapıldıktan ve kayıt bilgilerinizin doğruluğu kontrol edildikten sonra bağlı bulunduğunuz kurumun bilgi işlem merkezine internet aracılığı ile bağlanılarak provizyon sorgulaması yapılmaktadır. Burada gelecek cevaba göre işleminiz yürütülecektir.

3. Muayene isteğiniz kabul edilirse, muayene olmak istediğiniz polikliniği söyleyerek yönlendirmenizi yaptırabilirsiniz.

4.Yönlendirme işleminiz bittikten sonra size üzerinde; adınız soyadınız, gideceğiniz polikliniğin ve poliklinikte kaçıncı sırada ve muhtemel muayene saatini gösteren küçük bir yazılı barkot verilecektir.

5. Bu barkodu aldıktan sonra poliklinik önünde bekleyiniz.

6. Sosyal güvenceniz yoksa poliklinik ücretini ödemek için önce vezneye daha sonra polikliniğe gidiniz. Muayene işleminiz bittikten sonra sizden tetkik istenmişse yada konsültasyon için başka bir polikliniğe gönderilecekseniz yine önce vezneye giderek ücretini yatırdıktan sonra ilgili yerde işleminizi yaptırabilirsiniz

7. Özel Muayene biririminde tüm işlemleriniz özel muayene sekreteri tarafından yapılacaktır

Hangi Belgeleri Getirmeliyim?

SSK çalışanı iseniz;
• T.C. Kimlik numarasının yazılı olduğu Nüfus cüzdanı,Pasaport vb.

Bağkur çalışanı iseniz;
• T.C. Kimlik numarasının yazılı olduğu Nüfus cüzdanı,Pasaport vb.

Emekli Sandığı ise;
• T.C. Kimlik numarasının yazılı olduğu Nüfus cüzdanı,Pasaport vb.

Yeşil Kart ise;
• T.C. Kimlik numarasının yazılı olduğu Nüfus cüzdanı,Pasaport vb.

Memur kendisi için;
• T.C. Kimlik numarasının yazılı olduğu Nüfus cüzdanı,Pasaport vb.

Memur eş, çocuk ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için;
• T.C. Kimlik numarasının yazılı olduğu Nüfus cüzdanı,Pasaport vb.

 Askerler (Jandarma Er); 
• T.C. Kimlik numarasının yazılı olduğu Nüfus cüzdanı,Pasaport vb.

LÜTFEN MÜRACAATLAR SIRASINDA HASTA KAYIT GÖREVLİSİNE SOSYAL GÜVENCENİZ İLE İLGİLİ BİLGİ VE BELGELERİ DOĞRU OLARAK VERİNİZ.

Refakatçi gereksinimine hastanın doktoru tarafından karar verilmektedir.

Refakatçi sayısı bir kişiyle sınırlıdır.

Kadın Doğum Servisinde yatan hastalar için özellikle bayan refakatçi kalması istenmektedir.

Refakatçilerin,refakat kimlik kartlarını sürekli takılı tutmaları gerekmektedir.

Refakatçiler hastane kurallarına uymalıdırlar. İhlali halinde, ilgili kişinin refakat durumu kabul edilmeyecektir.

Refakatçiler istirahat edebilmeleri için hasta odalarında bulunan refakatçi koltuklarını kullanabilirler.

Refakatçiler (hekim ve hemşire direktifleri dışında) hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmamalıdır. Refakatçiler hastanın bakımına izin verildiği ölçüde yardım edebilirler.

Refakatçiler, hastaneye ait malzemeleri düzenli ve temiz tutmalıdır. Hastane malına zarar veren refakatçi, zararı karşılamak mecburiyetindedir.

Refakatçiler, ilgili hekim ya da hemşire bilgisi dışında, hastalarını hastane dışına çıkarmamalı ve yatağını değiştirmemelidirler.

Refakatçiler, hastanede tütün ve alkollü madde kullanamazlar.

Refakatçiler, hastaya yiyecek-içecek getirmemeli, hekim ya da hemşireye danışmadan hastaya hiçbir yiyecek-içecek vermemelidir.

Refakatçiler, hasta odaları ve koridorlarda yüksek sesle konuşmamalı, çalışanları ve diğer hastaları rahatsız etmemelidir.

Refakatçiler, refakat kartlarını göstermek sureti ile hastanemiz yemek hizmetlerinden ayrı bir ücret ödemeksizin yararlanabilirler.

Refakatçiler, hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğu zaman hemşireye haber vermelidirler.

Refakatçilerin, sık sık refakatçi değişikliğine gitmemeleri, değişikliğin zorunlu olması halinde durumu klinik sorumlu hemşiresine bildirmeleri gerekmektedir.

Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır. Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır.

 Sosyal Güvenlik Durumu

Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır. Hasta; sağlık karnesinin (Bağ-Kur, Yeşil Kart gibi)vizesini zamanında yaptırmak zorundadır.

 Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme

Hasta; yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri tam, eksiksiz vermelidir.

 Hastane Kurallarına Uyma

Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır. Hasta Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu veya sigorta şirketince belirlenen sevk zincirine uymalıdır. Hastanın; tedavi, bakım ve rehabilitasyon sürecince sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olması beklenir. Hasta; randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uyması ve değişiklikleri ilgili yere bildirmesi gerekir. Hasta; hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir. Hasta; hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamakla yükümlüdür.

 Tedavisi İle İlgili Önerilere Uyma

Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır. Hastanın; tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmesi gerekir. Hasta sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmesi gerekir. Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.

01.08.1998 Tarih ve 23420 Sayılı Resmi Gazetede yer alan Hasta Hakları Yönetmeliği'ne istinaden, Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinden sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin;

Hizmetten Genel Olarak Faydalanma Hakkı:Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,

Bilgilenme ve Bilgi İsteme Hakkı:

Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde verilen her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye, sağlık durumuyla ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak istemeye,

Kuruluşu ve Personeli, Seçme ve Değiştirme Hakkı:

Sağlık kuruluşunu, hizmet verecek doktorların ve personelini seçme ve değiştirmeye, söz konusu personelin kimliklerini, görev ve ünvanlarını öğrenmeye,

Mahremiyet Hakkı:

Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya

Planlanan Tedaviyi Reddetme, Durdurma ve Rıza Hakkı:

Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya,

Güvenli Ortam Hakkı:

Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,

Dini Vecibelerini Yerine Getirebilme Hakkı:

Hastanemizin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde dini vecibelerini yerine getirmeye,

Saygınlık Görme ve Rahatlık Hakkı:

Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir ortamda; saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güleryüzlü, nazik, şefkatli sağlık hizmeti almaya,

Ziyaret Hakkı: Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye

Refakatçi Bulundurma Hakkı:

Mevzuatın sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye,

Müracaat, Şikayet ve Dava Hakkı:

Hakların ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya,

Sürekli Hizmet Hakkı:

Gerektiği sürece sağlık hizmetlerinden yararlanmaya hakkı vardır.

Genel Ziyaret Saatleri: 12.00 – 13-00 /18:00 – 19.00 saatleri arasındadır.

 Doktoru tarafından, ziyaret edilmesi sakıncalı bulunan hastalarımızın yanına ziyaretçi alınmamaktadır.

 15 yaş altındaki çocuklar, ateş, öksürük, aksırık ve balgam çıkarma gibi şikâyetleri olanlar, bilinen bir enfeksiyon hastalığı olanlar, herhangi bir kronik hastalığı olanlar, enfeksiyon olmaya yatkın olan kişilerin (bağışıklık sistemi zayıf) hasta ziyareti için başvurmaları sağlıkları açısında sakıncalı olabileceğinden hasta ziyaretinde bulunmamaları önerilmektedir.

Hasta ziyareti, ziyaret saatlerinde yapılmalıdır.

Ziyaret süresi kısa olmalıdır. ( 10-15 dakika )

Her hasta başında ikiden fazla ziyaretçi olmamalıdır.

Hasta yataklarına oturulmamalı, hasta başında ve hastane ortamında herhangi bir yere dokunulmamalıdır. Ziyaret öncesi ve sonrası eller yıkanmalıdır.

Hastalarımızın sağlığı ve servis düzeni açısından gürültü yapılmamalıdır.

Hastalara doktorunun ve hemşirenin izni olmadan herhangi bir yiyecek maddesi verilmemelidir.

Ziyaret esnasında diğer hastalar rahatsız edilmemelidir.

Hasta ziyaretlerinde; hastane enfeksiyonlarını önlemek amacı ile hastanemizin Enfeksiyon Kontrol Komitesinin almış olduğu karar doğrultusunda yatan hasta servislerine canlı çiçek kabul edilmemektedir. (Getirdiğiniz canlı çiçek güvenlik birimine teslim edilip, ziyaret bitiminde alınabilir.)/p>

Gereksiz ve meraklı sorular sorup, moral bozucu söz ve davranışlardan kaçınılmalıdır.

Ziyaretçiler işlem veya muayene sırasında odadan çıkarak hasta mahremiyetine saygı göstermelidir.

Ziyaret saati dışında gereksiz ve ısrarlı ziyaret taleplerinde bulunmayınız. Ziyaret saatleri hastaların bakım-tedavi, yemek ve dinlenme zamanlarına göre ayarlanmıştır.

İyilik olsun diye yaptığınız müdahalelerin hastanıza zarar verebileceğini unutmayınız

Ziyaret saati sonunda, görevlilerin uyarılarını beklemeksizin hasta odaları terk edilmelidir.

Hastanemizde herhangi bir problemle karşılaştığınız zaman size çözüm sunabilecek olan HASTA İLETİŞİM BİRİMİMİZ hastane poliklinik binasında hizmet vermektedir.

Hastanemizde 4207 sayılı kanun gereğince SİGARA İÇİLMEMEKTEDİR.

Hastanemiz güvenliğiniz için 24 saat güvenlik kamerasıyla izlenmektedir. Güvenlik görevlilerimiz, her türlü paketi kontrol etmeye ve olabilecek olaylara karşı müdahale yetkisine sahiptir.

Tüm bu ana kuralların dışında her kliniğin kendine özgü ziyaretçi kuralları oluşturabileceği unutulmamalıdır.

Yoğun Bakım Ünitesi ziyaret saati 12:30-13:00 saatleri arasındadır.

Ziyaret saatleri içinde yoğun bakım işleyişinde gelişen ani-acil durumlarda yoğun bakıma ziyaretçi kabul edilmez.

Yoğun bakımda yatmakta olan hastaları ziyaret için; yoğun bakıma aynı anda sadece 1 kişi olmak kaydıyla hastanın birinci dereceden yakınları alınmaktadır(eş, 18 yaş üstü çocuklar, anne-baba, kardeş).

Yoğun Bakım Ünitesine girişte ve hasta ziyaretlerinde galoş giyilmesi gerekmemektedir(Sağlık Bakanlığı/Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 14.01.2013 tarih ve 1522 sayılı düzenleme).

Yoğun Bakım Ünitesine girişte ve çıkışta ellerinizi alkol bazlı el antiseptiği kullanarak el hijyeni sağlayınız.

Kendi hastanız dışında başka hastalara ve hasta bakım malzemelerine temas etmeyiniz.

Bağışıklık sistemi baskılanmış hastaların yakınları tarafından ziyaretine doktor karar verir. Uygun bulunmadığında bu hastalar için ziyaretçi kabul edilmez.Bu nedenle ısrarcı olmayınız

İzolasyon odasında takip edilen hastanızı ziyaret edcekseniz yoğun bakım hemşiresinin bilgilendirdiği şekilde izolasyon kurallarına uyunuz ve uygun kişisel koruyucu ekipmanı kullanınız.

Ateş,burun akıntısı,öksürük,ishal,kusma ve enfeksiyöz dermatiti olan kişiler ziyaretçi olarak kabul edilmezler.Hastanızın sağlığı için bu şikayetleriniz varsa lütfen ısrarcı olmayınız

Hasta ziyaretlerinizde 5 dk'yı geçirmeyiniz. Acil durumlarda yoğun bakımdan daha erken çıkarılabilirsiniz.

Hasta ziyaretine gelirken dışarıdan yiyecek ve içecek getirmeyiniz.

Ziyaret saati dışında ziyaretçi kabul edilmez.

Hasta erişkin ve şuuru açık ise; Kendisine veya önerdiği birinci derece yakınına (eş, çocuklar, anne-baba, kardeş) bilgi verilir.

Hastanın şuuru kapalı ise; Birinci derece yakınına (eş, çocuklar, anne-baba, kardeş) bilgi verilir.

Hasta çocuk ise; Ebeveynine bilgi verilir

Üçüncü şahıslara hasta ile ilgili bilgi verilmez.

Yoğun bakımda yatan hastalar,

Bulaşıcı hastalığı olan hastalar,

Bağışıklık sistemi bozuk hastalar (kanser tedavisi alan, organ nakli yapılmış, steroid tedavisi alan hastalar),

Doktorunun ziyarette sakınca gördüğü hastalar (Bu hastalar için hasta doktorundan uygun zamanlarda bilgi alınır).

15 yaş altı çocuklar,

Ateş, öksürük, aksırık ve balgam çıkarma gibi şikayeti olanlar ve bilinen bir enfeksiyon hastalığı olan hastalar,

Herhangi bir kronik hastalığı olan hastalar,

Enfeksiyon almaya yatkın olan kişiler.

© 2011- 2024 Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
JoomShaper