Genel Cerrahi

 

Genel Cerrahi Anabilim Dalı olarak poliklinik, servis, endoskopi ve ameliyathane hizmetlerini eksiksiz olarak yerine getirmekteyiz.


Genel cerrahi ve meme polikliniği olarak iki poliklinik birimimiz mevcuttur. Meme polikliniğinde yüksek çözünürlüklü ultrason cihazı olup hem meme hem de tiroid hastalıklarının değerlendirilmesinde rutin olarak kullanılmaktadır. Ayrıca poliklinik birimimizde günübirlik basit işlemlerimizi gerçekleştirebildiğimiz lokal odamız mevcuttur.
Servisimizin yatak kapasitesi 30’ dur ve doluluk oranı genellikle tam kapasitedir.


Endoskopi birimimizde gastroskopi, kolonoskopi, endoskopik polipektomi , perkütan gastrostomi işlemleri yapılmaktadır. Ayrıca gastrointestinal motilite birimimiz mevcuttur.
Ameliyathanede kliniğe ait bir oda vardır ve günlük ortalama ameliyat sayımız 5’ tir. Yılda yaklaşık 1000 ameliyat gerçekleştirilmektedir.
Bölümümüzde, meme kanserine ait meme koruyucu ve tüm cerrahi işlemler, mammoplasti, mastopeksi, abdominoplasti uygulamaları, endokrin cerrahi, laparoskopik ve açık karaciğer-safra yolları ve pankreas cerrahisi, laparoskopik ve açık özefagus, mide ve duodenum cerrahisi, laparoskopik ve açık kolon, rektum cerrahisi, anal bölgenin benign ve malign hastalıklarının cerrahi tedavisi, laparoskopik ve açık fıtık cerrahisi, laparoskopik sleeve gastrektomi, mini gastrik by-pass, gastrik by-pass, transit bipartisyon gibi obezite ve metabolik cerrahi işlemler başarı ile yapılmaktadır.


Anabilim dalımızda 2 genel cerrahi araştırma görevlisi bulunmaktadır. Çağın getirmiş olduğu yenilikler de göz önünde bulundurularak açık ve laparoskopik cerrahi eğitimler, preoperatif- postoperatif hasta değerlendirilmesi, tek başına karar verme yeteneğinin oluşturulması, asistan seminerleri gibi eğitimler de asistan kıdem derecesine göre verilmektedir.

 

MEME CERRAHİSİ

Meme iyi huylu ve kanserli tümörlerinin cerrahisi ekibiz tarafından güncel bilgiler doğrultusunda, hasta güvenliğini amaçlayan yöntemler ile mültidisipliner anlayış içerisinde yapılmaktadır. Parsiyel mastektomi ameliyatına uygun meme tümörlerinde parsiyel mastektomi, sentinel lenf nod biyopsisi ile gerekirse aksiler diseksyon uygulanır.

ENDOKRİN CERRAHİSİ

Tiroid bezinin iyi huylu ve kötü huylu tümörleri, paratiroid bez hastalıkları (adenom, hiperplazik hiperparatiroidi, kanser) konuşmayı sağlayan sinirleri, “sinir monitorizasyon” cihazını kullanarak korunmaktadır. Böbrek üstü bezin tümörleri laparoskopik yöntemle ameliyat edilmektedir.

GASTROİNTESTİNAL CERRAHİ

Tüm gastrointestinal sistem (özofagus, mide, ince barsak, kolon ve rektum )tümörleri mültidisipliner bir anlayış ile, çoğu laparoskopik yöntemler ile ameliyat edilmektedir. Özellikle karaciğer metastazı yapmış kalın barsak tümörleri cerrahi eksiziyon veya Girişimsel Radyoloji departmanın katılımı ile perkütan(ameliyatsız) veya radikal cerrahi sırasında doğrudan metastatik tümöre radiyofrekans ablasyon yapılabilmektedir.

OBEZİTE CERRAHİSİ

BKI>40 veya kronik hastalık eşliğinde BKI>35 olanlarda” morbid obezite” tanısı konularak, cerrahi işlem uygulanabilmektedir. Hastanemizde bu tür ameliyatlar, tecrübeli cerrahlar tarafından laparoskopik olarak tamamlanmaktadır. Hastanın metabolik değerlendirmesine göre, morbid obezite koseyi kararına göre  Sleeve gastrektomi(tüp mide) ve by pass işlemleri laparoskopik olarak tamamlanmaktadır.

PROKTOLOJİ CERRAHİSİ

Anal ve perianal bölge hastalıkları: iç/dış hemoroidler, kronik anal fissür(çatlak), kronik ve komplike perianal fistüllerin tedavisi ekibimiz tarafından, minimal invazif yöntemler (band ligasyonu, skleroterapi, laser cerrahisi) kullanılarak çözümlenmektedir.

ENDOSKOPİ LABORATUVARI

Cerrahi ekibin üyelerin her biri, gastroskopi, kolonoskopi işlemeleri nde uzman olup, üst gastrointestinal kanama durumlarında  endoskopi ünitesi 24 saat açıktır, skleroterapi veya klip uygulanarak  hemostaz sağlanmaktadır; snear ile polipektomi işlemleri  minimal komplikasyon oranı ile sonuçlanmaktadır. Oral beslenemeyen hastalara PEG(perkütan endoskopik gastrostomi) uygulanmaktadır.

 

Doktorlarımız:

© 2011- 2024 Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
JoomShaper