Aile Hekimliği

AİLE HEKİMLİĞİ -  OBEZİTE - CHECK-UP POLİKLİNİĞİ

Hastanemizde Aile hekimliği, Obezite ve Check-up polikliniği hizmetleri Dr. Doç. Hülya ÇAKMUR rehberliğinde verilmektedir. Aile hekimliği; yaşamın tüm evrelerinde (doğum öncesi, bebeklik, çocukluk, ergenlik, erişkinlik, ileri yaş), cinsiyet, hastalık ya da sosyo-kültürel ayırım yapmaksızın, tüm sağlık sorunlarının birinci basamakta; öncelikle koruma, erken tanı, tedavi, izlem ve rehabilitasyonuna yönelik olarak, sürekli, kapsamlı ve kanıta dayalı sağlık hizmeti sunabilmek için gerekli bilgi, beceri, tutum ve davranışları edinmiş olmayı gerektiren bir uzmanlık dalıdır.

Bu amaçla üniversite hastanemizde yabancı öğrenci kontenjanı da açık olmak üzere aile hekimliği uzmanlık eğitimi verilmektedir. Aile hekimi sağlık sorunlarına bütüncül olarak yaklaşır. Bireyin; bedensel, ruhsal ve sosyal, akut ve kronik sorunlarını, ailesi, yakın çevresi ve ait olduğu toplumun özellikleriyle birlikte ele alarak kapsamlı sağlık hizmeti sunar. Bu bağlamda aile hekimliği polikliniğimizde, check-up hizmetleri verilmekte olup, beden analizi cihazıyla obezite kontrol ve yönetimi yapılmaktadır.

PALYATİF BAKIM ÜNİTESİ

Hastanemiz Palyatif Bakım Ünitesi Doç. Dr. Hülya ÇAKMUR sorumluluğunda 2019 yılında hizmete girmiştir. Palyatif bakım; çeşitli hastalıklar nedeniyle terminal dönemde tıbbı bakım gerektiren hastaların, bedensel olarak ağrısız, acısız, ruhsal olarak daha dingin ve huzurlu olmalarını sağlayarak, yaşam kalitesini artırmayı amaçlamaktadır. Palyatif bakım hizmetleri temelde yaşam sonu bakım hizmetleridir. Palyatif bakıma alınan hasta ve ailelerinin gereksinimlerinin karşılanması, ortak bir felsefe geliştiren ve grup olarak bakımın sorumluluğunu paylaşan ekip tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu süreçte hastaların ve ailelerinin yaşam kalitelerinin artırılması temel hedeftir.

Terminal dönemde olan hastalarda, yaşam kalitesinin artırılması, semptomların giderilmesi, hasta ve yakınlarının insan onuruna yakışır şekilde desteklenmesi oldukça önemlidir. Hastanemizde palyatif bakım hizmetleri, palyatif bakım konusunda eğitime sahip ve insancıl bir ekip tarafından sunulmaktadır. Bu hizmetler, hastaların ağrı ve diğer semptomlarının giderilmesi, beslenme desteği, hasta konforunun sağlanması, hasta ve ailesine psikolojik ve sosyal destek verilmesi, hastanın fonksiyonel durumunun artırılması odaklı olup, multi-disipliner bir ekiple bu hizmetler verilmektedir.

Doktorlarımız:

Arş.Gör Dr.
Ömer ESEN
Aile Hekimliği
Doktoru İncele

Arş.Gör Dr.
Seda YILMAZER
Aile Hekimliği
Doktoru İncele

Arş.Gör Dr.
Emre ÇALAPKULU
Aile Hekimliği
Doktoru İncele

Arş.Gör Dr.
Merve KARATAŞ
Aile Hekimliği
Doktoru İncele

Arş.Gör Dr.
Emine Asena ALKAN
Aile Hekimliği
Doktoru İncele

Arş.Gör Dr.
Taner DURUKAN
Aile Hekimliği
Doktoru İncele

Arş.Gör Dr.
Berna ÇAĞDAŞ
Aile Hekimliği
Doktoru İncele

Arş.Gör Dr.
Mehmet KARAKAŞ
Aile Hekimliği
Doktoru İncele

Arş.Gör Dr.
Gülşah ÖZTÜRK
Aile Hekimliği
Doktoru İncele

Arş.Gör Dr.
Ali TARHANA
Aile Hekimliği
Doktoru İncele

Arş.Gör Dr.
Başak YILMAZ
Aile Hekimliği
Doktoru İncele

Arş.Gör Dr.
Yonca ÇAKAL
Aile Hekimliği
Doktoru İncele

© 2011- 2024 Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
JoomShaper