Nöroloji

Nöroloji Bölümü'nde geniş bir yelpazedeki nörolojik hastalıkların ayaktan ve yatarak tanı, tedavi ve izlem hizmetleri verilmektedir.

Hastanemiz nöroloji birimi bünyesinde genel nöroloji polikliniği hizmeti verilmekte olup polikliniğimizde baş-boyun-bel ağrıları, baş dönmesi(vertigo), delirium, ensefalit, demans, parkinson, esansiyel tremor, huzursuz bacaklar sendromu, diskinezi, distoni, kore ve benzeri hareket bozuklukları, myastenia gravis başta olmak üzere kas hastalıkları, trigeminal nevralji,yüz felci,tuzak nöropatiler,diyabetik polinöropati ve guillen barre sendromu gibi periferik sinir hastalıkları, iskemik ve hemorajik serebral inme, multipl skleroz, nöromiyelitis optika gibi demiyelinizan hastalıklar, sistemik ve metabolik nörolojik hastalıklar, boyun-bel fıtığı, spondilitik miyelopati ve nöroanemik sendrom gibi omuriliğin travma dışı hastalıkları, başta afazi olmak üzere konuşma bozuklukları, epilepsi, insomnia ve hipersomnia, uyku apnesi gibi uyku hastalıkları konusunda hizmet verilmektedir. Gerektiğinde hastanelerimizin Tıbbi Görüntüleme ve Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Bölümleri ile yakın işbirliği içinde çalışmalar yürütülmektedir. Her türlü nörolojik hastanın yatabildiği yataklı servis mevcuttur

Beyin  tomografisi veya magnetik rezonans (MR) görüntülemesi, ekokardiografi, ekstrakranial karotisvertebral doppler gibi tetkikler hastalarımıza uygulanmakta, alınan sonuçlar hastalarımızın tedavilerine katkıda bulunmaktadır.

Koma, major inme, sık tekrarlayan dirençli nöbetler gibi hasta yaşamını tehlikeye sokan ciddi durumlarda hastalarımızın takip ve tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam etmektedir.

Çoğunlukla el ve ayak uyuşmaları gibi şikayetlerle ortaya çıkan nöropatileri değerlendirmek ve bel, boyun fıtığı gibi ağrılı durumların tanısında önemli  bir tanı yöntemi olan EMG (elektromiyonörografi) tetkiki, elektrofizyoloji laboratuarımızda uygulanmaktadır.

Santral sinir sisteminin birçok hastalığında özellikle de epilepsi hastalığında ayırıcı tanı amacı ile kullanılan uyku-uyanıklık EEG (elektroensafolografi) tetkiki de elektrofizyoloji laboratuarımızda yapılabilmektedir.

Görme kaybında özellikle optik sinir patolojilerini değerlendirmek amacıyla Görsel Uyandırılmış Potansiyel (VEP) tetkiki, beyinsapı ve beyindeki işitme yollarının fonksiyonunun test edildiği bir tetkik olan Beyinsapı İşitsel Uyandırılmış Potansiyel (BAEP) de elektrofizyoloji laboratuarımızda yapılabilmektedir.

Her türlü nörolojik hastanın yatabildiği yataklı servis mevcuttur. Nöroloji birimi ile ilgili laboratuvarlardan nörofizyoloji laboratuvarında EMG(elektronöromyografi), uyandırılmış potansiyeller (VEP ve BAEP) ve EEG(elektroensefalografi) incelemeleri yapılmaktadır

Doktorlarımız

© 2011- 2024 Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
JoomShaper