Dr. .Öğrt. Üyesi İsmet Bilger ERİHAN

Ad Soyad : İsmet Bilger ERİHAN
Unvan : DR.ÖĞRT. ÜYESİ
Branş : ÜROLOJİ
Hastane  : KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ

ÖZGEÇMİŞ:

Adı Soyadı: İsmet Bilger Erihan

Ünvanı: Doktor Öğretim Üyesi

Branş: Üroloji

Medeni Hali: Bekar

Doğum yeri/yılı: İstanbul / 21.11.1976

Mevcut İş Adresi: Kafkas Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Merkez, KARS

Öğrenim durumu:

-          İlköğretim: Namık Kemal İlköğretim Okulu, Cihangir/İstanbul

-          Orta-Lise: İstek Vakfı, Tarabya Kemal Atatürk Lisesi, İstanbul

-          Lisans/Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa), 2003

-          Tıpta Uzmanlık: Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, 2014

Yabancı Dil: İngilizce (YDS+)

Tıpta Uzmanlık Tezi:

Fleksible Üreterorenoskopinin böbrek tübül hasarına etkileri (2014)

İş deneyimi / Görevler:

-          Askerlik hizmeti: Kıbrıs, Lefkoşa, Pratisyen Hekim: 2005-2006

-          Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı: 2008-2014

-          Şanlıurfa, Akçakale Devlet Hastanesi, Üroloji Bölümü: 09 / 2014 – 09 / 2016

-          Kastamonu Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi, Üroloji Bölümü: 10 / 2016 – 09 / 2017

-          Kars Kafkas Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı, Doktor Öğretim Üyesi: 10/2017 – halen devam etmekteyim.

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

-          Yencilek E, Sarsılmaz A, Kılıçkesmez O, Koyuncu H, Eryıldırım B, Gurses B, Baştuğ Y, Erihan B. The Daily Resistive Index measurement useful tool in the estimation of the optimal time interval between two Shock Wave Lithotripsy sessions. Medical Ultrasonography,  2015 June;17(2):175-9.

-          Aydın H, Yencilek F, Erihan İB, Okan B, Sarıca K. Increased 10-year cardiovascular disease and mortality risk scores in asymptomatic patients with calcium oxalate urolithiasis. Urological Research, 2011 December;39(6):451-8.

© 2011- 2024 Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
JoomShaper