Dr. Öğrt. Üyesi Mehmet USLU

Ad Soyad : Mehmet USLU
Unvan : DR.ÖĞRT. ÜYESİ
Branş : ÜROLOJİ
Hastane  : KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ

 

MEHMET USLU

E-Posta Adresi: Bu e-posta adresi spam robotlarından korunuyor. Görebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

Adres:Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama Ve Araştırma Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı 

           Posta Kodu:36000  Kars/Merkez  Türkiye

Öğrenim Bilgisi

İlk öğretim: Hamzabey Köyü İlköğretim Okulu (1990-1995)

Orta Öretim – Lise: İnegöl Turgut Alp Anadolu Lisesi (1995-2002)

Yüksek Lisans: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi (2003-2009)

Tıpta Uzmanlık: Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi (2012-2017)

                             Tez adı: Kars Bölgesindeki İdrar Yolu Enfeksiyonlarının Epidemiyolojisi ve Antibiyotik Dirençleri (2017) Tez Danışmanı: (Murat Bağcıoğlu)

 

Görevler:

Pratisyen Hekim:       Karasu Devlet Hastanesi / Sakarya (2009-2012)

Araştırma Görevlisi:  Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Kliniği (2012-2017)

Uzman Hekim:  KarsHarakani Devlet Hastanesi/ Kars ( 2017-2019 )                  

Doktora Öğretim Üyesi: Kafkas Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/Üroloji Anabilim Dalı) (2019-  )

 

Yabancı Diller:

İngilizce

Eserler:

     Makaleler

 

1-      Mehmet Uslu, Murat Bağcıoğlu, Ümit Yener Tekdoğan,Ramazan Kocaaslan, Kürşat Çeçen (2019) Kars Bölgesindeki İdrar Yolu EnfeksiyonlarınınEpidemiyolojisi ve Antibiyotik Dirençleri, Kafkas J MedSci 2019; 9(2):90–96

2-      Kürsat Çeçen, Ramazan Kocaaslan, Mert Ali Karadağ, Aslan Demir, Oğuz Özden Cebeci, Mehmet Uslu (2014 ) , 2220 sünnet olgusunda uzman doktorların komplikasyonlarının incelenmesi. MedicalJournal of Kocaeli 2014; 1:11-14 

3-      Aslan Demir, Yasemen Adali, KursatCecen, Mert Ali Karadag, Mehmet Uslu, OmerErkam Arslan, Nilhan Eryegen Uzlu (2014),  AnAsymptomatic Small-Cell BladderCancerUntilBilateralUreteralObstructionHappened, J MedCases. 2014;5(8):445-448, doi: http://dx.doi.org/10.14740/jmc1865w

4-      Kürşat Çeçen, Ramazan Kocaaslan, Aslan Demir, Mert Ali Karadağ, Mehmet Uslu, Erkam Aslan (2014), Benign prostat hiperplazili bir hastada üreteralstent takılması sonrası üreter taşının spontanretrograd böbreğe migrasyonu:  bir olgu sunumu, MedicalJournal of Kocaeli 2014; 1:22-25

5-      Bağcıoğlu Murat,DemirAslan,HasanSulhan,Karadağ Mert Ali,UsluMehmet,Tekdoğan Ümit Yener (2016).  Comparison of flexibleureteroscopyandmicropercutaneousnephrolithotomy in terms of costeffectivenessanalysis of 111 procedures.  Urolithiasis, 44(4), 339-344., doi: 10.1007/s00240-015-0828-7

6-      Aslan Demir, KursatCecen, Mert Ali Karadag, Eray Atalay, Mehmet Uslu, OmerErkam Arslan (2014), EmphysematousPyelonephritis in TwoCases at TwoDifferentStages: EarlyandLate, J MedCases. 2014;5(6):357-361, doi: http://dx.doi.org/10.14740/jmc1799w

7-      Aslan Demir, Mert Ali Karadag, KursatCecen, Mehmet Uslu, OmerErkam Arslan (2015), MonopolarversusPlasmakineticTM  EnergyEffect on ProstaticTissueDamage in Terms of PSA Levels: A ProspectiveRandomized Trial, UrolInt DOI: 10.1159/000381560

8-      Aslan Demir, Mert Ali Karadag, KursatCecen, Mehmet Uslu, OmerErkam Arslan (2015), OurExperiencewith a Double-LayerSurgicalTechniqueforPreventingFistula Development in ChildrenandYoungAdultswithHypospadias, UrolInt D OI: 10.1159/000431103

9-      Aslan Demir, Kürşat Çeçen, Mert Ali Karadağ, Mehmet Uslu, Ömer ErkamArslan,  Tufan Tarcan (2015), Pain Control andItsRelationshipwithHistopathologicalOutcome in TRUS-GuidedProstateNeedleBiopsy: A ProspectiveNon-Randomized Trial, Journal of UrologicalSurgery, 2015; 2: 86-90, doi: 10.4274/jus.2015.427

10-   Aslan Demir, KursatCecen, Mert Ali Karadag, Mehmet Uslu, OmerErkam Arslan (2015), Paincontrolusingpethidine in combinationwithdiazepamcomparedtodiclofenac incombinationwithhyoscine-n-butylbromide: in patientsundergoingextracorporealshockwavelithotripsy, CentEuropean J Urol 2015; 68: 201-206, doi: 10.5173/ceju.2015.479

11-   Ramazan Kocaaslan, Kürşat Çeçen, Mehmet Uslu, Umut Karslı, Mehmet Emin Özyalvaçlı, Ömer Erkam Arslan (2014), PerinealEctopicTestis:  A Case of a RareType of Ectopic Testis, İstanbul Med J 2014; 15: 58-9, DOI: 10.5152/imj.2014.00710

12-   Aslan Demir, Mert Ali Karadag, KursatCecen, Mehmet Uslu, OmerErkam Arslan (2014),Pneumaticversuslaserureteroscopiclithotripsy: a comparison of initialoutcomesandcost,IntUrolNephrol (2014) 46:2087–2093 DOI 10.1007/s11255-014-0787-x

13-   Aslan Demir, Mert Ali Karadag, KursatCecen, Mehmet Uslu, OmerErkam Arslan (2015), Air-Migration afterureteralintervention: a prospectivecaseseries, British Journal of Medicine&MedicalResearch 6(2): 233-239, 2015, Articleno.BJMMR.2015.199

14-   Kürşat Çeçen, Aslan Demir, Mert Ali Karadağ, Ramazan Kocaaslan, Mehmet Uslu (2016), Smart Klemp ile Sünnet Tekniği, Kafkas J MedSci 2016; 6(3):169–174, doi:10.5505/kjms.2016.47855

15-   Aslan Demir, Mehmet Uslu, OmerErkam Arslan (2016), Theeffect of seasonalvariation on sexualbehaviors  inmalesanditscorrelationwithhormonelevels:  a prospectiveclinicaltrial, CentEuropean J Urol. 2016; 69: 285-289 doi: 10.5173/ceju.2016.793

16-   Murat Bağcıoğlu, Ramazan Kocaaslan, Mehmet Uslu, Gülname Fındık Güvendi (2017), Böbrekte İskemi-Reperfüzyon Hasarında Ticagrelor’un Etkisi: Pleiotropik Etki Geçerli Bir Faktör mü?.  Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 23(6), 917-924., Doi: 10.9775/kvfd.2017.17988

 

 

Sunum ve Bildiriler :

 

1-      Murat Bağcıoğlu, Ramazan Kocaaslan, Mehmet Uslu, Gülname Fındık Güvendi (2017), TP-11 Böbrekte iskemi-reperfüzyon hasarında Ticagrelor un etkisi:Pleyiotropik etki geçerli bir faktör mü?.  26. ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ (/Sözlü Sunum)

2-      Uslu Mehmet,DemirAslan,Karadağ Mert Ali,BağcıoğluMurat,ÇeçenKürşat,ÖmerErkam Arslan (2014).  PSA ve patolojik sonuçlar bakımından monopolarve  bipolar enerji.  2.Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi

3-      Demir Aslan,ÇeçenKürşat,KaradağMert Ali,BağcıoğluMurat,UsluMehmet,ArslanÖmer Erkam (2014).  Taş kırma yapılan hastalarda ağrı kontrolü açısından petidinhcl ve diazem kombinasyonu ile diklofenak ve hiyosin n butilbromid kombinasyonunun karşılaştırılması.  23. Ulusal Üroloji Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

4-      Demir Aslan,Karadağ Mert Ali,ÇeçenKürşat,BağcıoğluMurat,UsluMehmet,Arslan Ömer Erkam (2014).  Prostatektomide cerrahi teknik seçiminin belirlenmesinde abdominal ya da transrektal ultrason ile prostat hacim ölçümü ve sistoskopikprostatiküretra uzunluğu ölçümünün yeri.  23. Ulusal Üroloji Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

5-      Demir Aslan,BağcıoğluMurat,Karadağ Mert Ali,ÇeçenKürşat,UsluMehmet,Arslan Ömer Erkam (2014).  Transrektal ultrason eşliğinde prostat biyopsisi yapılan hastalarda ağrı kontrölü açısından petidinhcl ve diazem kombinasyonu ile lidokain jel uygulanması ve periprostatik sinir blokajının karşılatırılması.  23. Ulusal Üroloji Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

6-      Bağcıoğlu Murat,DemirAslan,SulhanHasan,Karadağ Mert Ali,UsluMehmet,Tekdoğan Ümit Yener (2015).  Comparison of flexibleureteroscopyandmicropercutaneousnephrolithotomy in terms of costeffectiviness.  11. Ulusal Endoüroloji Kongresi (Özet Bildiri/)

 

Kitap Bölüm Çevirileri

1-      S. Erdinç Ünlüer,Kürşat Çeçen, Mehmet Uslu, Üst Üriner Yol ve ÜreterinÜrotelyal Tümörleri, Turkce-CampbellWalshUrology10thEdition2012

 

 

© 2011- 2024 Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
JoomShaper